Sektioner
Meny
Försvarsmakten
15.02.2020–27.02.2020

Kyläjärvi, Sodankylä

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Kyläjärvi skjutområde 15. - 27.2.2020 under alla tider på dygnet.

Farligt område är hela Kyläjärvi skjutområde, området avgränsas i väster av Karhukangas, Kyläjärvenpalo, Uhriselkäs och Paksuselkäs västra delar, i norr av Akkalanselkä, Pissihaukanmaa, i öster av Suonivaarankuusikko och i söder av Oinaslehto samt Pittiovaaras södra del.

Det skjutande truppförbandet är Jägarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 452 703 innan övningen börjar och under övningens gång tfn 0299 452 250.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.