Hoppa till innehåll
28.01.2021–29.01.2021

Makilo, Obbnäs och Stora Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Makilo, Obbnäs och Katajaluoto skjutområden EF R75-R77, R103-107 28.1.2021 - 29.1.2021 dagligen mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga områdets västra gräns är Bågaskär - Svartbådan, varifrån söderut till Finlands territorialvattengräns och östra gräns är Katajaluoto - Ulkomatala, varifrån söderut till Finlands territorialvattengräns

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 250 och under skjutningen VHF-kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.