Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten
25.10.2019–26.10.2019

Enskär, Makilo och Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri 25.-26.10.2019 mellan 18:00 - 24:00 i Enskär och Makilo skjutområden.

Det farliga området sträcker sig 25 km i en sektor, vars västra gräns är Rönnskär - Sommarö - Inkoo 2 och östra gräns är Rönnskär - Järvö - Kytö, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 320 och under skjutningen VHF-kanal 16. .

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.