Hoppa till innehåll
18.03.2023–19.03.2023

Hästö Busö, Finska Viken

Skjutningsmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri på Hästö Busö skjutområde den 18 – 19.3.2023 mellan 08.00 – 18.00.

Farligt område är Hästö Busö skjutområde (EF R79), från Hästö Busö ö till söder. Områdets hörnpunkter är: 59°50.120’N 023°18.503’E; 59°50.132’N 023°21.469’E ; 59°44.907’N 023°15.721’E ; 59°45.123’N 023°24.903’E

Den ansvarande organisationen är Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 427 830 och under skjutningen VHF kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.

´