Sektioner
Meny
Försvarsmakten
04.11.2019–08.11.2019

Höstö-Busö, Raseborg, Finska Viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygs- och infanterivapen på områdena R78 och R79, Hästö-Busö 04.11.2019 - 8.11.2019 dagligen klockan 08:00 - 20:00.

Det farliga området vid Hästö Busö sträcker sig i en 10 km:s sektor vars högra gräns utgörs av Hästö Busö - Lillön - Kummelharun - Gaddgrund och vänstra gräns av Hästö Busö - Gråharun - Skyffelskär.

Det skjutande truppförbandet är Nylands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299337501.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.