Sektioner
Meny
Försvarsmakten
11.08.2020–12.08.2020

Enskär, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örö skjutområde 11.8 - 12.8.2020 mellan 08:00 - 21:00.

Det farliga områdets nordvästliga hörnpunkt ligger 11km väst om Raumo fyr och sträcker sig 41 km (22NM) söderut och 34km (18NM) västerut.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 314 102 och under skjutningen VHF-kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.