Hoppa till innehåll
27.11.2021–28.11.2021

Makilo, Stora Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Makilo och Stora Enskär skjutområdena EF R75, R104, R105 27.-28.11.2021 mellan klockan 08:00 - 20:00.

Det farliga området sträcker sig mot norr i Snöbåda - Fjärdgrund - Lybekshällarna - Lökhällarna. Östra gränsen är Lökhällarna och mot söder till Finlands territorialvatten, i södra Finlands territorialvatten och västra gränsen är Snöbåda - Kallbådan – Finlands territorialvatten.

Den ansvarande organisationen är Finska vikens sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 426 003 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.