Hoppa till innehåll
16.01.2021–21.01.2021

Kyläjärvi, Sodankylä

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Kyläjärvi skjutområde 16.01.2021 - 21.01.2021 un-der alla tider på dygnet.

Farligt område är hela Kyläjärvi skjutområde, området avgränsas i väster av Karhukangas, Kyläjärvenpalo, Uhriselkäs och Paksuselkäs västra delar, i norr av Akkalanselkä, Pissihaukanmaa, i öster av Suonivaarankuusikko och i söder av Oinaslehto samt Pittiovaaras södra del.

Det skjutande truppförbandet är Jägarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 452 212 innan övningen börjar och under övningens gång tfn 0299 452 212 .

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.