23.11.2018–23.11.2018

Upinniemi, Mäkiluoto, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Upinniemi och Mäkiluoto skjutområden EF R75, R76 och R77 23.11.2018 mellan 08:00 - 16:00.

Det farliga området sträcker sig i en sektor med den västra gränsen till Handsken - Bågaskär och den östra gränsen till Upinniemi - Kallensaari - Mäkiluoto.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 402, 0299 317 400 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.