Hoppa till innehåll
16.01.2021–17.01.2021

Makilo, Obbnäs och Stora Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter fartygsartilleri i Makilo, Obbnäs och Stora Enskär skjutområdena mellan 16-17.1.2021 dagligen mellan 08:00 - 18:00.

Det farliga områdets norra gräns är Vormö - Obbnäs - Hermanskär - Järvö - Stora Enskär, västra gräns Vormö - Bågaskär - Finlands territorialvattengräns, södra gräns Finlands territorialvattengräns och östra gräns Stora Enskär - Ulkomatala - Finlands territorialvattengräns.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299317100 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.