Hoppa till innehåll
27.01.2023–27.01.2023

Makilo, Stora Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Makilo och Stora Enskär skjutområdena EF R75, R105 27.1.2023 mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga området sträcker sig mot norr i Snöbåda - Fjärdgrund - Lybekshällarna - Lergrund. Östra gränsen är Lergrund och mot söder till Finlands territorialvatten, i södra Finlands territorialvatten och västra gränsen är Snöbåda - Kallbådan – Finlands territorialvatten. Det skjutande förvaltningsenheter är Finska vikens sjöbevakningssektion.

Den ansvarande organisationen är Finska vikens sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 426 000 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.

´