Hoppa till innehåll
06.03.2021–07.03.2021

Kirkonmaa, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Kirkonmaa-Rankki skjutområden 6.3.2021 - 7.3.2021 klockan 08:00 - 20:00.

Det farliga området sträcker sig till ett avstånd på 25 km i en sektor med den västra gränsen till Kaunissaari-Ristisaari och den östra gränsen till Kirkonmaa-Haapasaari.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 352, 0299 317 420 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.