Sektioner
Meny
Puolustusvoimat
16.07.2019–17.07.2019

Isokari, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örö skjutområde 16.7 - 17.7.2019 mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga områdets nordvästliga hörnpunkt ligger 11km väst om Raumo fyr och sträcker sig 41 km (22NM) söderut och 34km (18NM) västerut.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 314 102 och under skjutningen VHF-kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.