Hoppa till innehåll
19.05.2022–21.05.2022

Makilo, Obbnäs och Stora Enskär, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Makilo, Obbnäs och Stora Enskär skjutområdena 19-21.5.2022 mellan 08:00 - 24:00.

Det farliga området sträcker sig i en sektor, vars västra gräns är Ådgrundskobben - Porsö och östra gräns är Ådgrundskobben - Karlhamn - Rönnskär - Järvö - Kytö - Stora Enskär, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 320 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartan visar, var i Finland det förekommer skjutningar. Kontrollera alltid närmare information i texten.