Sektioner
Meny
Försvarsmakten
05.08.2020–05.08.2020

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örös skjutområde 5.8.2020 mellan 08:00-20:00.

Det farliga områdets högra gräns sträcker sig till 41 km (22NM) på lin-jen Snåldö - Bengtskär och vänstra gräns sträcker sig till 52 km (28NM) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 420 och sjöfartens VHF kanal 16.

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.