Antal meddelanden 19

Kartinformation berättar, var i Finland det finns skjutningar. Altid kolla den exacta lokationen i text.