Hoppa till innehåll

Virtanen, Vesa Juhani

Generallöjtnant

Tjänsteställning

Chef för huvudstaben

Födelsedatum och -ort

6.5.1966, Uleåborg

Familj

Gift, två barn

Militär utbildning

 • Studentexamen, Vehkalahden lukio 1985
 • Officersexamen, Kadettskolan 1986 – 1989
 • Undervisningsofficer, Nylands jägarbataljon 1989 – 1990
 • Vicechef, Nylands jägarbataljon 1990 – 1992
 • Infanteriets kaptenskurs 1992 – 1993
 • Lärare, Försvarshögskolan 1993 – 1995
 • FN-militärobservatör i det forna Jugoslavien (UNPF och UNTAES) 1995 – 1996
 • Stabsofficerskurs och generalstabsofficerskurs 1996 – 1998
 • Avdelningsstabsofficer, Staben för Helsingfors militärlän 1998 – 2000
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 2000
 • Riksomfattande försvarskurs 2000
 • Adjutant hos kommendören för försvarsmakten 2001
 • Adjutant hos ordföranden för EU:s militärkommitté, Bryssel 2001 – 2004
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 2004 – 2005
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 2005 – 2006
 • Kurs för högre befäl 2006
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens planeringsavdelning 2007
 • Kommendör för Nylands jägarbataljon, Gardesjägarregementet 2007 – 2009
 • Specialuppdrag, Huvudstabens personalavdelning 2009 – 2010
 • Chef för utbildningssektorn, Huvudstabens personalavdelning 2010 – 2012
 • Fellow, universitetet i Harvard, Cambridge, USA 2012 – 2013
 • Generalsekreterare för säkerhetskommittén, Försvarsministeriet 2013 – 2015
 • Kurs för högsta ledningen 2015
 • Kommendör för Kajanalands brigad 2015 – 2017
 • Planeringschef 2017 - 2020
 • Försvarsmaktens personalchef 2021 - 2022
 • Chef för huvudstaben 2022 -

Övrig utbildning

 • Politices magister, inriktningsalternativet internationell politik, Helsingfors universitet 1994

Befordringar

 • 1986 Fänrik
 • 1989 Löjtnant
 • 1991 Premiärlöjtnant
 • 1993 Kapten
 • 1998 Major
 • 2006 Överstelöjtnant
 • 2012 Överste
 • 2016 Brigadgeneral
 • 2020 Generalmajor
 • 2022 Generallöjtnant

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska och tyska