Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Kakkola, Timo Tapio

Generalmajor

Tjänsteställning

Försvarsmaktens logistik- och materielchef

Födelsedatum och -ort

25.10.1962, Joutseno, Finland

Familj

Gift med: läraren i idrott och hälsokunskap Heli Kakkola f. Nuutinen
Tre barn

Militär utbildning och karriär

 • Studentexamen, Joutsenon lukio 1982
 • Kadettskolan 1983–1986
 • Plutonchef, Nylands jägarbataljon 1986–1989
 • Pansarvärnsofficerskurs 1987
 • Chef för Underofficersskolan, Nylands jägarbataljon 1990
 • Kaptenskurs, Stridsskolan 1990–1991
 • Vice kompanichef och kompanichef, Nylands jägarbataljon 1991–1992
 • Generalstabsofficerskurs (teknisk linje), Krigshögskolan 1992–1995
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstabens infanteriavdelning 1995–1998
 • Lärare i militärteknik, Försvarshögskolan 1998–2001
 • Chef för Pansardepån 2002–2003
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens materielavdelning 200 –2007
 • Kurs för högre befäl, Försvarshögskolan 2003
 • Senior Course, NATO Defence College, Italien 2007
 • Sektorchef (sektorn för försörjningsberedskap), Huvudstabens logistikavdelning 2007–2009
 • Regementskommendör, Västra Finlands underhållsregemente 2010–2011
 • Avdelningschef, underhållsavdelningen, Staben för Arméns materielverk 2012
 • Chef för Stommen för Försvarsmaktens logistikverk, Huvudstabens logistikavdelning 2012–2014
 • 205:e riksomfattande försvarskursen, Försvarshögskolan 2013
 • Kurs för högsta ledningen, Försvarshögskolan 2013
 • Stabschef, Staben för Försvarsmaktens logistikverk 2015
 • Logistikchef, Huvudstaben 2016–2017
 • Senior International Resource Management Course, Resource Management Institute, Monterey, CA, USA 2017
 • Chef för Försvarsmaktens logistikverk 2018–2019
 • Försvarsmaktens logistik- och materielchef 2020–

Befordringar

 • Löjtnant 1986
 • Premiärlöjtnant 1988
 • Kapten 1991
 • Major 1995
 • Överstelöjtnant 2003
 • Överste 2010
 • Brigadgeneral 2015
 • Generalmajor 2017

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Gränsbevakningsväsendets förtjänstkors
 • Finlands idrottskulturs förtjänstkors
 • Infanteriets förtjänstkors
 • Underhållets förtjänstkors

Språkkunskaper

Finska, engelska, svenska