Hoppa till innehåll

Herranen, Timo Olavi

Brigadgeneral

Tjänsteställning

Stabschef, Flygstaben

Födelsedatum och -ort

2.12.1971 Joensuu

Familj

Gift, ett barn

Utbildning

 • Försvarshögskolan, officersexamen, 1994
 • Flyglärarkurs, Luftkrigsskolan, 1997
 • Generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan, 2006
 • Magister i strategiska studier, Air War College, Maxwell AFB, USA, 2011
 • Kurs för högsta ledningen, Huvudstaben, 2017
 • Riksomfattande försvarskurs, 2018

Karriär

 • Flygofficer, flyglärare (juni 1994 – juni 1997)
 • Vicechef för flyggrupp (juli 1997 – januari 2000)
 • Chef för flyggrupp, Flygvapnet (januari 2000 – januari 2002)
 • Sakkunnig, Flygutbildning, Flygstaben (januari 2002 – augusti 2005)
 • Ansvarig för luftförsvar (J3), Huvudstaben (september 2006 – april 2007)
 • Chef för luftoperationer, Flygstaben (maj 2007 – september 2008)
 • Chef för strategisk planering, Flygstaben (september 2008 – maj 2009)
 • Representant för kommendören för Flygvapnet, Huvudstaben (juni 2011 – december 2012)
 • Biträdande avdelningschef (A5) (januari 2013 – december 2013)
 • Flygdivisionskommendör, Jaktflygdivision 41 (januari 2014 - januari 2016)
 • Chef för planeringsavdelningen (A5), Flygstaben (januari 2016 - mars 2018)
 • Kommendör, Karelens flygflottilj (mars 2018 – december 2020)
 • Flygvapnets operationschef, Flygstaben (januari 2021 - maj 2022)
 • Stabschef, Flygstaben (juni 2022 - )

Befordringar

 • Major 2006
 • Överstelöjtnant 2008
 • Överste 2016
 • Brigadgeneral 2022
´