Hoppa till innehåll

Välimäki, Pasi

Generallöjtnant

Tjänsteställning

Kommendör för armén

Födelsedatum och -ort

1.9.1965, Åbo

Familj

Gift med Eija Välimäki, f. Linden
Dotter

Militär utbildning

 • Student Turun Normaalikoulun lukio 1984
 • Militärtjänstgöring, Pansarbrigaden 1985–1986
 • Visstidsanställd fänrik, Björneborgs brigad 1986
 • Officersexamen, Kadettskolan 1986–1989
 • Undervisningsofficer, Signalregementet 1989–1992
 • Grundkurs för spaningsofficerare 1991
 • Byråofficer, Signalregementet 1992–1993
 • Enhetschef, Signalregementet 1993-1994
 • Signalkaptenskurs 1994
 • Militärobservatörskurs, Tyskland 1994
 • Undervisningsofficer, Signalskolan, Signalregementet 1995
 • FN:s militärobservatör i det forna Jugoslavien (UNPROFOR och UNMOP) 1995–1996
 • Stabsofficerskurs och generalstabsofficerskurs 1996–1998
 • Avdelningsstabsofficer (spaning), ledningssystemavdelningen, Huvudstaben 1998–2001
 • Staff Officers Joint Electronic Warfare Course (NATO), Storbritannien 1998
 • United Nations Staff Officer Course, Sverige 1999
 • Underrättelsechef, Finlands övervakningstrupp, Kosovo, KFOR 2000
 • Avdelningsstabsofficer (elektronisk krigföring), ledningssystemavdelningen, Huvudstaben 2000–2003
 • Fortsättningskurs för spaningsofficerare 2001
 • Förbindelseofficer, US Joint Forces Command, Norfolk, USA 2003–2005
 • Command and Staff Course, United States Marine Corps, USA 2005
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens operativa avdelning 2005–2006
 • Kurs för högre befäl 2006
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens planeringsavdelning 2007
 • Bataljonskommendör, Karelska brigaden 2007–2009
 • Sektorchef, Huvudstabens operativa avdelning 2009–2011
 • Biträdande operationschef, Regional Command North HQ, ISAF, Afghanistan 2012
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstabens planeringsavdelning 2012
 • Chef för sektorn för strategisk planering, Huvudstabens planeringsavdelning 2013–2015
 • 211:e riksomfattande försvarskursen 2014
 • International Fellow, National War College, National Defense University, USA 2015–2016
 • Specialuppgifter, Huvudstabens operativa avdelning 2016
 • Kommendör för Karelska brigaden 2017–2019
 • Försvarsmaktens operationschef 2019-2021
 • Kommendör för armén 2022-

Övrig utbildning

 • Executive Master of Business Administration, Armaments and Capabilities EMBA, Aalto-universitetet 2010
 • Master of Science in National Security Strategy, National War College, National Defense University, Washington D.C. 2016
 • Combined/Joint Forces Land Component Commander (C/JFLCC) Course, Carlisle, Pennsylvania, 2024

Befordringar

 • 1986 Fänrik
 • 1989 Löjtnant
 • 1991 Premiärlöjtnant
 • 1994 Kapten
 • 1998 Major
 • 2006 Överstelöjtnant
 • 2013 Överste
 • 2016 Brigadgeneral (6.12.2016)
 • 2019 Generalmajor
 • 2021 Generallöjtnant

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros' orden
 • Frihetskorsets 3. klass (FrK 3)
 • Finlands Lejon riddartecknet 1:a klass
 • Militärens förtjänstmedalj (Mil.fm)
 • Natomedaljen (ISAF och KFOR)
 • FN-medaljen (UNPROFOR och UNMOP)
 • Meritorious Service Medal, USA
 • Einsatzmedaille der Bundeswehr ISAF, Tyskland

Språkkunskaper

Finska, svenska och engelska

´