Hoppa till innehåll

Jokinen, Pasi Pellervo

Generalmajor

Tjänsteställning

Kommendör för Flygvapnet

Födelsedatum och -ort

31.5.1967, Itis

Familj

Gift med makan Anu Jokinen
Två barn

Militär utbildning och karriär

 • Kadett, Kadettskolan 1988-1991
 • Flygofficer (Hawk, MiG-21), Jaktflygdivision 31, Karelens flygflottilj 1991-1994
 • Flyglärarkurs, Flygkrigsskolan, Kauhava 1994-1995
 • F-18 utbildning, NAS Lemoore, USA 1996
 • Flyglärare (F-18), Jaktflygdivision 31, Karelens flygflottilj 1996-1997
 • Vicechef för flyggrupp (F-18), Jaktflygdivision 31, Karelens flygflottilj 1998
 • Chef för flyggrupp (F-18), Jaktflygdivision 31, Karelens flygflottilj 1998
 • Stabsofficerskurs, Försvarshögskolan 2000-2001
 • Stabsofficer, Luftstridscentralen 2001-2004
 • Generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan 2004-2005
 • Kommendör för Jaktflygdivision 21, Satakunta flygflottilj 2005
 • Kommendör för Flygvapnets internationella beredskapsenhet 2008-2009
 • Chef för Luftstridscentralen 2009
 • Biträdande avdelningschef, planeringsavdelningen, Flygstaben 2010
 • Avdelningschef, operativa avdelningen, Flygstaben 2011-2012
 • Chef, Flygvapnets tekniska skola 2013
 • Chef för Luftoperationscentret 2014–2015
 • Operationschef, Flygstaben 10/2015 - 7/2017
 • Beredskapschef, Huvudstaben 8/2017 - 3/2019
 • Kommendör för Flygvapnet 1.4.2019 -

Befordringar

 • Löjtnant 1990
 • Premiärlöjtnant 1992
 • Kapten 1996
 • Major 2001
 • Överstelöjtnant 2006
 • Överste 2012
 • Brigadgeneral 2017
 • Generalmajor 2019

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Frihetskorsets 2.klass
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
 • Militärens förtjänstmedalj

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska

´