Hoppa till innehåll

Heiskanen, Mikko Petteri

Generallöjtnant

Tjänsteställning

Försvarsmaktens logistik- och materielchef

Födelsedatum och -ort

12.4.1963, Helsingfors

Familj

Gift med Pia Heiskanen
Två barn

Militär utbildning

 • Studentexamen, Nikkarin lukio, Kervo 1982
 • Kadettskolan, kadettkurs 70 1983 – 1986
 • Undervisningsofficer och vicechef, Jägarbrigaden 1986–1988
 • Kompanichef och brigadens signalchef, Jägarbrigaden 1988–1990
 • Signalkaptenskurs 29 1990–1991
 • Undervisningsofficer, Signalregementet 1990–1991
 • Signallärare, Kadettskolan 1991–1992
 • Generalstabsofficerskurs, Försvarshögskolan, markstridslinjen 43 TEKN 1992–1995
 • Undervisningsofficer, Signalskolan, Signalregementet 1995–1997
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1997–2000
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2000–2002
 • Avdelningsstabsofficer, MND (N), Bosnien och Hercegovina 2001–2002
 • Bataljonskommendör, Östra Finlands signalbataljon, Karelska brigaden 2002–2004
 • Kurs för högre befäl 2004
 • Representant för ledningssystem, Finlands ständiga representation vid Nato och EU 2004–2006
 • Avdelningschef, utvecklingsavdelningen, Försvarsmaktens ledningssystemcenter 2007–2010
 • Cyber Orientation Program, USA 2008
 • Biträdande avdelningschef, ledningssystemavdelningen, Huvudstaben 2010–2014
 • Kurs för högsta ledningen 21 2011
 • 201:a riksomfattande försvarskursen 2012
 • Chef, Försvarsmaktens ledningssystemcenter 2014–2015
 • Ledningssystemchef 2016–2021
 • Militärrepresentant i EU och Nato 2021-2022
 • Försvarsmaktens logistik- och materielchef 2023-

Befordringar

 • Löjtnant 1986
 • Premiärlöjtnant 1988
 • Kapten 1991
 • Major 1995
 • Överstelöjtnant 2002
 • Överste 2010
 • Brigadgeneral 2015
 • Generalmajor 2020
 • Generallöjtnant 2022

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Officersförbundets förtjänstmedalj
 • Signalkorset med spänne
 • Natomedaljen (SFOR)
´