Hoppa till innehåll

Renko, Kari Juhani

Ingenjörgeneralmajor

Tjänsteställning

Chef för Logistikverket

Födelsedatum och -ort

23.6.1961, Salo

Familj

Gift med Leena Renko, odontologie licentiat
Två barn

Karriär

 • Student, Lyseonmäen lukio, Heinola 1981
 • Diplomingenjör, flygteknik, Tekniska högskolan 1987
 • Forskare, Tekniska högskolan 1987 – 1992
 • Byråingenjör, Flygstaben 1992 – 1997
 • Byråchef, Flygstaben 1997 – 2004
 • Flygteknisk chef, Karelska Flygflottiljen 2004 – 2006
 • Biträdande avdelningschef, Flygstaben 2006 – 2007
 • Biträdande militärattaché, Washington D.C. 2007 – 2010
 • Biträdande avdelningschef, Flygvapnets Materielverk 2010
 • Avdelningschef, Flygvapnets Materielverk 2010 – 2014
 • Krigsmaterielchef, försvarsmaktens chefsingenjör 1.6.2014 – 31.12.2014
 • Biträdande chef för Logistikverket 2015 – 2019
 • Chef för Logistikverket 2019 –

Befordringar

 • Löjtnant 1988
 • Ingenjörpremiärlöjtnant 1994
 • Ingenjörkapten 1998
 • Ingenjörmajor 2002
 • Ingenjöröverstelöjtnant 2007
 • Ingenjöröverste 2012
 • Ingenjörbrigadgeneral 2014
 • Ingenjörgeneralmajor 2018

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros

Språkkunskaper

Finska, svenska, engelska, tyska

´