Hoppa till innehåll

Nisula Kari, Juhani

Grad

Generalmajor

Befattning:

Försvarsmaktens operationschef

Födelsedatum och -ort

11.10.1967, Jalasjärvi

Familj

Sambo Maarit Isola
Tre Barn

Utbildning

 • Studentexamen, Paraisten lukio 1986
 • Militärtjänstgöring, Kustartilleriet 1987
 • Kadettskolan, Kadettkurs 75 1988-1991
 • Bataljonskommendörskurs 1995
 • Stabsofficerskurs 1999
 • Generalstabsofficerskurs 2000

Uppgifter

 • Utbildningsofficer, Stridsvagnsbataljonen, Pansarbrigaden 1991-1993
 • Vice enhetschef, enhetschef, Stridsvagnsbataljonen, Pansarbrigaden 1993-1999 Avdelningschef, Pansarskolan, Pansarbrigaden 1996-1998
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 2000-2005
 • Avdelningschef ISAF- operationen 2005-2006
 • Lärare, chef för undervisningsgrupp, Taktiska institutionen, Försvarshögskolan 2006-2010
 • Chef för Pansarskolan, Pansarbrigaden 2010-2012
 • Avdelningsstabsofficer, Arméstaben 2012-2014
 • Kommendör för krishanteringstrupp, UNIFIL 2014
 • Lärare, huvudlärare i markstridslära, Institutionen för krigskonst, Försvarshögskolan 2015
 • Institutionschef, Institutionen för krigskonst, Försvarshögskolan 2016-2017
 • Kommendör för Pansarbrigaden 2017-2019
 • Beredskapschef, Huvudstaben 2019-2021
 • Försvarsmaktens operationschef 2022-

Befordringar

 • Fänrik 1988
 • Löjtnant 1990
 • Premiärlöjtnant 1991
 • Kapten 1996
 • Major 2000
 • Överstelöjtnant 2009
 • Överste 2016
 • Brigadgeneral 2019
 • Generalmajor 2021

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
 • Militärens förtjänstmedalj
 • Infanteriets förtjänstkors med spänne
 • Blå korset
 • Natomedaljen, ISAF-operationen, Afghanistan
 • FN-medaljen, UNIFIL-operationen, Libanon

Språkkunskaper

Finska, engelska, svenska

´