Hoppa till innehåll

Vauhkonen, Juha Sakari

Konteramiral

Tjänsteställning

Huvudstabens underrättelsechef

Födelsedatum och -ort

30.7.1962, Helsingfors

Familj

Gift med Leena Vauhkonen
Två döttrar

Militär utbildning och karriär

 • Studentexamen 1981
 • Militärtjänst 1982–1983
 • Kadettskolan 1983–1986
 • Utbildningsofficer, Sveaborgs kustregemente 1986–1989
 • Granatkastareofficerskurs 1988
 • Utbildningsofficer /Kadettkurs, Kustartilleriskolan 1989–1990
 • Kaptenskurs 1990–1991
 • Utbildningsofficer, Kadettskolan 1991–1992
 • Avdelningsstabsofficer, underrättelseavdelningen vid Huvudstaben 1992–1993
 • Generalstabsofficerskurs 1993–1995
 • Avdelningsstabsofficer, KA-avdelningen vid Huvudstaben 1995–1997
 • Mannerheimstipendiat, Schweiz 1998
 • Avdelningsstabsofficer, operativa avdelningen vid Marinstaben 1998–2002
 • Stf. försvarsattaché, Berlin  
 • Försvarsattaché, Prag och Bratislava 2002–2005
 • Kommendör, Vasa kustjägarbataljon, Nylands brigad 2005–2007
 • Kurs för högre befäl 2006
 • Kommendör, FINCON och Stf. kommendör  
 • PRT Mazar e Sharif, ISAF, Afghanistan 2007–2008
 • Avdelningschef, operativa avdelningen vid Marinstaben 2008–2010
 • Stf. chef för EU Nordic Battle Group 2009–2011
 • Stabschef, Nylands brigad 2010–2011
 • Försvarskurs 2011
 • Brigadkommendör, Nylands brigad 2011–2012
 • Stabschef för marinen Januari 2013–2016
 • Kurs för högsta ledningen 2013
 • European Union Senior Mission Leader Course (EUSMLC) 2013
 • Specialuppdrag, Huvudstaben 2016
 • Miltär representant i EU och NATO 1.9.2016–31.12.2020
 • Huvudstabens underrättelsechef 1.1.2021-

Befordringar

 • Fänrik 1983
 • Löjtnant 1986
 • Premiärlöjtnant 1988
 • Kapten 1991
 • Major 1995
 • Kommendörkapten 1998
 • Kommendör 2003
 • Kommodor 2010
 • Flottiljamiral 2013
 • Konteramiral 2016

Utmärkelse- och förtjänsttecken

 • Försvarsmedaljen 1993
 • Kustförsvarsgillets förtjänstmedalj 1997
 • Militärens förtjänstmedalj 2000
 • Riddartecknet av 1 klass av Finlands Lejons orden 2002
 • Kustjägarmedalj i guld 2006
 • NATO Non-article 5 medalj 2007
 • Infanteriets förtjänstkors med svärd 2008
 • Frihetskorset av III klass 2008
 • Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden 2015
 • Kommendörstecknen av 1 klass av Finlands Lejons orden 2023

Språkkunskaper

Finska, svenska, tyska, engelska

´