Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten

Europeiska unionens stridsavdelningar

Finland utser militärpersoner till Europeiska unionens stridsavdelningar som ett led i sin internationella militära krishanteringsverksamhet.

EU:s stridsavdelningar kan ha följande uppgifter:

  • fredsbevarande verksamhet
  • fredsframtvingande verksamhet
  • humanitära operationer
  • katastrofarbete inom EU:s närområden.

Finländare har deltagit i beredskapstrupperna sedan 2006. Stridsavdelningarna har tills vidare inte använts i operationer.

Beredskapstrupperna kan fungera i kortvariga, men krävande uppgifter, till exempel inom FN:s fredsbevarande operationer. Trupperna inrättades 2005, och från och med 2007 har två avdelningar med 10 dagars startberedskap hela tiden stått i beredskap samtidigt. En avdelnings beredskapstur räcker ett halvt år och Finland har hittills deltagit i fem avdelningar.

´