23.09.2020–24.09.2020

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örö skjutområden EF R84, R85 och R109 23-24.9.2020 dagligen mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga områdets västra gräns är Stora Bosskär - Fästorna, varifrån söderut till Finlands territorialvattengräns och östra gräns är Snåldö - Bengtskär, varifrån söderut till Finlands territorialvattengräns.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 250 och under skjutningen VHF-kanal 16.

instagram