09.11.2020–12.11.2020

Syndalen, Hangö

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter och utför sprängningar på områden R83 Syndalen den 9. - 12.11.2020 dag-ligen klockan 08:00 - 18:00.

Farligt område är Syndalens skjutområden.

Det skjutande truppförbandet är Nylands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 337 801.

instagram