25.09.2020–27.09.2020

Hätilä, Tavastehus

Skjutningsmeddelande

Försvarsutbildningsföreningen skjuter med infanterivapen på Hätilä skjutområde 25–29.9.2020 dagligen mellan klockan 08:00 och klockan 23:00.

Det farliga området är hela Hätilä skjutområde.

Den ansvarande organisationen är Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 442 420 eller 0299 442 728.

instagram