Hoppa till innehåll

Turunen, Vilho Pekka 

Brigadgeneral

Födelsedatum och -ort
26.01.1967, S:t Michel

Familjeförhållanden
Gift 
Två barn  

Faser i karriären

 • Student, Urheilupuiston lukio, S:t Michel 1986
 • Officersexamen, Kadettskolan 1987 - 1990    
 • Utbildningsofficer, Mellersta Finlands pionjärbataljon 1990 - 1992        
 • Vicechef för enhet, Mellersta Finlands regemente 1993 - 1994
 • Pionjärkaptenskurs 1993 - 1994
 • Enhetschef, Karelska Brigaden 1994 - 1995
 • Utbildningsofficer, Pionjärskolan 1995 - 1997
 • Stabsofficerskurs och generalstabskurs 1997 - 1999
 • Avdelningsstabsofficer, Signalprovanstalten 1999 - 2002
 • Avdelningschef, Signalprovanstalten 2002 - 2006
 • Chef, NIC/Finska krishanteringstrupperna (SKJK), Kosovo 2006
 • Biträdande avdelningschef, Försvarsmaktens underrättelsecenter 2006 - 2007
 • Försvarsattaché, Polen och Ukraina 2007 - 2010
 • Sektorchef, Huvudstabens underrättelseavdelning 2010 - 2011
 • Kurs för högre befäl 2011
 • Linjechef, Huvudstabens undersökningsavdelning 2011 - 2014
 • Avdelningschef, Försvarsmaktens underrättelsetjänst 2014 - 2015
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstabens underrättelseavdelning 2015 - 2019
 • Kurs för högre befäl 2017
 • Riksomfattande försvarskursen 2018
 • Försvarsattaché, Ryssland och Belarus 2019 - 2022
 • Chef för ämnesinstitution, Försvarshögskolan 2022 - 2023
 • Underrättelsechef, Huvudstaben 2023 - 

Annan utbildning

 • Utbildningsprogrammet för säkerhetsledning, Aalto-universitetet
 • Executive Education 2013 - 2015

Ylennykset

 • 1987    Fänrik
 • 1989    Löjtnant 
 • 1991    Premiärlöjtnant  
 • 1995    Kapten 
 • 1999    Major 
 • 2007    Överstelöjtnant
 • 2015    Överste 
 • 2023    Brigadgeneral

Språkkunskaper
Finska, svenska, engelska och ryska

´