Militärbrotten minskade lite

Huvudstaben 30.1.2020 10.00
Pressmeddelande

Det totala antalet militärbrott minskade under 2019 med ungefär sex procent jämfört med året tidigare. Liksom de senaste åren noterades flest statistikförda tjänstgörings- och frånvarobrott utförda av beväringar mest till antalet.

Under 2019 statistikfördes sammanlagt 3162 militärbrott. Sammanlagt 2938 förundersökningar genomfördes vid försvarsmaktens truppförband och andra förvaltningsenheter, vilket är fem procent mindre än året tidigare. Dessutom undersökte huvudstabens juridiska avdelning 71 till den riktade begäran om utredning. Av det totala antalet förundersökningar gällde 119 anställd militär personal.

Beväringar gjorde sig skyldiga till tjänstgöringsbrott sammanlagt 1286 gånger och frånvarobrott 964 gånger. Antalet statistikförda förmansbrott var 32, vilket fler än året tidigare. Fyra av förmansbrotten gällde anställd militär personal och 28 beväringar i förmansställning.

Militärdisciplinförfarandet har en viktig uppgift i upprätthållandet av disciplinen och ordningen. De statistiska förändringarna påverkas bland annat av utbildarnas övervakning, kontingenternas storlek, antalet repetitionsövningar samt förhandshälsogranskningarna. Uppgifternas jämförbarhet på längre sikt påverkas också av nedläggningen samt sammanslagningen av truppförband i samband med försvarsmaktsreformen. Dessutom korrelerar åtgärderna för att förbättra utbildningskulturen med de förbättrade resultaten från beväringarnas slutenkät.

Med fortlöpande utbildning vid truppförbanden har man försökt förbättra kontrollen av militärrättsprocesserna i enlighet med den år 2014 förnyade lagen.