Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Sotilasrikosten määrä lievässä laskussa

Pääesikunta 30.1.2020 10.00
Tiedote

Sotilasrikosten kokonaismäärä laski vuonna 2019 noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuosien tapaan lukumääräisesti eniten tilastoitiin varusmiespalvelusta suorittavien palvelus- ja poissaolorikoksia.

Vuonna 2019 sotilasrikoksia tilastoitiin yhteensä 3162 kappaletta. Esitutkintoja Puolustusvoimien joukko-osastoissa ja muissa hallintoyksiköissä suoritettiin vuonna 2019 yhteensä 2938 eli 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi Pääesikunnan oikeudellinen osasto tutki sille osoitettujen tutkintapyyntöjen tarkoittamat 71 asiaa. Esitutkintojen kokonaismäärästä 119 koski palkattua henkilökuntaa.

Varusmiehet syyllistyivät palvelusrikoksiin vuonna 2019 yhteensä 1286 kertaa ja poissaolorikoksiin 964 kertaa. Esimiesrikoksia tilastoitiin aikaisempaa enemmän eli 32 kappaletta. Niistä 4 koski palkattua sotilashenkilökuntaa ja 28 varusmiesesimiehiä.

Sotilaskurinpitomenettelyllä on tärkeä tehtävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisessä. Tilastollisiin muutoksiin vaikuttavat muun muassa kouluttajien suorittama valvonta, saapumiserien koko, kertausharjoitusten määrä sekä ennakkoterveystarkastukset.

Tietojen vertailukelpoisuuteen pidemmällä aikavälillä vaikuttavat myös puolustusvoimauudistuksen myötä tapahtuneet joukko-osastojen yhdistymiset ja lakkaamiset. Lisäksi koulutuskulttuurin parantamiseksi tehdyt toimenpiteet korreloivat varusmiesten loppukyselyiden parantuneiden tulosten kanssa.

Joukko-osastoille annetulla toistuvalla koulutuksella on pyritty parantamaan sotilasoikeudenhoidon prosessien hallintaa vuonna 2014 voimaan tulleen lain myötä.