FI SV

Grekland utför inspektion i Finland

Huvudstaben 14.5.2018 15.23
Pressmeddelande

Grekland genomför i enlighet med OSSE:s Wiendokument 2011 för ökad tillit och säkerhet (LTL) en inspektion i Finland 14 - 17 maj 2018.

Inspektionsgruppen består av två grekiska officerare. Inspektionsgruppens medlemmar har diplomatstatus. Den finländska sambandsofficersgruppen består av två personer och leds av major Riku Rantakari från Huvudstaben.

På området som beordrats inspektion befinner sig följande staber och truppförband: Pansarbrigaden, Satakunta flygflottilj, Flygstaben, Luftkrigsskolan och Karelens flygflottilj.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera, att det på de områden som beordrats inspektion inte förekommer sådana militära aktiviteter som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Inspektionsverksamheten är en del av den normala vapenövervakningsverksamheten. Motsvarande inspektioner genomförs i Finland några gånger per år och Finland genomför motsvarande inspektioner till andra medlemsländer.