Hoppa till innehåll

För allmänheten öppna MIL-Espa konserter har hållits sedan 1927 på Espens Estrad i Esplandparken i Helsingfors.

Arrangör: Försvarsmakten, Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår