Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Musikmajor Juha Ketola valdes till årets militärmusiker

Försvarsmakten 19.11.2019 20.30
Pressmeddelande

Chefen för Flygvapnets musikkår, musikmajor Juha Ketola, har valts till årets militärmusiker 2019. Har målmedvetet utfört sitt värv och fört sin musikkårs verksamhet till en internationellt sett hög nivå.

Chefen för huvudstaben, generallöjtnant Eero Pyötsiä överräckte priset Årets militärmusiker till Juha Ketola vid Gardets musikkår 200 årsjubileumskonsert tisdag  19.11.2019 i Helsingfors Musikhus.

Musikmajor Juha Ketola avtjänade sin beväringstjänstgöring i marinen, där han även arbetade som spelofficer och trumpetist. Härefter inledde han förmansstudier och utbildade sig till militärkapellmästare. Som kapellmästare har Ketola verkat vid militärmusikskolan, Försvarsmaktens värnpliktmusikkår, Kajanalands militärmusikkår, Lapplands militärmusikkår och nu för Flygvapnets musikkår.

För musikmajor Ketola har alla försvarsgrenar jämte den utbildande sektorn blivit bekanta. Han innehar en mångsidig erfarenhet av militärmusiksektorn såväl från hemlandet som utomlands ifrån och han har ett brett internationellt nätverk inom militärmusiken. Ketola har utmärkt sig även i den civila som professionell musiker som grundare av flera ensembler och som trumpetist.

Ketola har personligen satsat på att föra Flygvapnets Big Band status framåt till en jämförbar nivå såväl inom hemlandet som internationellt. Ensemblens framträdanden har en stor betydelse för Flygvapnets rekrytering samt för höjandet av försvarsviljan. Musikmajor Ketolas framträdanden vid konserter har utan undantag varit naturligt och förtroendeskapande.

För musikmajor Ketola är framtidens utmaningar möjligheter. Som förman har Ketola varit exemplariskt, rationell och hänsynstagande. Han är rättvis och ingriper orädd även vid utmanande lägen. Ketola är lätt att komma till tals med och en av personalen uppskattad chef. Ketola nyttjar sin personal effektivt och delegerar arbetsuppgifterna inom musikkåren med det bästa resultatet i tankarna.

Ketola upprätthåller och utvecklar dagligen såväl sin musikaliska förmåga som trumpetist och sin fysiska kondition genom att röra på sig. Genom att visa exempel och genom ett aktivt ledarskapsgrepp har han utvecklat musikkårens förmåga genom fysisk aktivitet vid sidan av själva de musikaliska framträdandena. Ketola har även tacknämligt utvecklat de praktiska processerna för musikkårens uppdrag i undantagslägen.Huvudstaben har sedan år 1990 utdelat det av general Jaakko Valtanen instiftade priset Årets militärmusiker. Priset utdelades nu för 30:de gången. Priset utdelas till en person som utmärkt sig inom den finländska militärmusiken. Det kan med samma motiveringar även tilldelas en beväring eller till en person utanför försvarsmakten. Priset är ett vandringspris framställt av Marskalkens silvertrumpet som förses med mottagarens namnskylt jämte en miniatyrkopia av silver och ett stipendium om 1500 euro.