Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Tjänsteutnämningar och -förordnanden inom försvarsmakten

Huvudstaben 6.9.2019 12.22
Pressmeddelande

Republikens president har den 6 september 2019 beslutat om följande utnämningar till generalstjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten:

Försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant Kim Jäämeri utnämns till en generalstjänst för tiden 1 januari 2020–31 december 2022; chefen för Försvarsmaktens logistikverk, generalmajor Timo Kakkola förordnas till uppdraget som försvarsmaktens logistik- och materielchef från och med den 1 januari 2020; biträdande chefen för Försvarsmaktens logistikverk, ingenjörsgeneralmajor Kari Renko förordnas till uppdraget som chef för Försvarsmaktens logistikverk från och med den 1 januari 2020 samt så utnämns kommendören för Karelska brigaden, överste Jukka Jokinen till en generalstjänst för tiden 1 januari 2020–31 december 2024.

Generallöjtnant Kim Jäämeri har tjänstgjort som försvarsmaktens strategichef sedan år 2017. Före det har han bl.a. tjänstgjort som kommendör för flygvapnet, kommendör för Satakunta flygflottilj och chef för de riksomfattande försvarskurserna. Han befordrades till generallöjtnant år 2017.

Generalmajor Timo Kakkola har tjänstgjort som chef för Försvarsmaktens logistikverk sedan 2018. Tidigare har han varit bl.a. logistikchef vid Huvudstaben, stabschef vid Försvarsmaktens logistikverk och kommendör för Västra Finlands Underhållsregemente. Han befordrades till generalmajor 2017.

Ingenjörsgeneralmajor Kari Renko har tjänstgjort som biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk sedan år 2015. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som krigsmaterielchef vid Huvudstaben, avdelningschef vid Flygvapnets Materielverk och biträdande försvarsattaché i Washington D.C. Han befordrades till ingenjörsgeneralmajor år 2018.

Överste Jukka Jokinen har tjänstgjort som kommendör för Karelska brigaden sedan augusti 2019. Tidigare har han bl.a. varit chef för kadettskolan vid Försvarshögskolan, sektorchef vid Huvudstaben och Republikens presidents adjutant. Han befordrades till överste 2016.