Hoppa till innehåll

Ryssland genomför inspektionsflygning i Finland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 6.7.2016 13.00
Pressmeddelande

Ryssland genomför en Open Skies-inpektionsflygning i Finland 6 - 9 juli 2016. Flygplanet är Rysslands Open Skies-inspektionsflygplan AN-30B. Flygningen sker inom ramen för Open Skies-avtalet.

Den ryska inspektionsgruppen består av 18 personer. Som inspektionsflygningens finländska uppdragsledare verkar major Toni Ovaskainen från Flygstaben.

Open Skies är ett avtal vars målsättning är att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet möjliggör för medlemsländerna att utföra inspektions- och fotograferingsflygningar i de andra medlemsländernas luftrum i enlighet med en på förhand uppgjord flygningsplan. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003.

´