Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Urvalsproven för kvinnornas frivilliga militärtjänst på distans - regionalbyråerna kontaktar sökandena

Försvarsmakten 7.4.2020 15.10
Pressmeddelande

Försvarsmaktens regionalbyråer anordnar under april-maj på grund av coronaläget urvalsprov på distans för sökandena till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor. Urvalsprov på ort och ställe är inställda tillsvidare.

Regionalbyråerna är i kontakt med alla sökanden och ger direktiv om på vilket sätt intervjuerna kan ske för att utröna alla viktiga frågor. Evenemangens tillvägagångssätt kan variera mellan regionalbyråerna.

När nödvändiga uppgifter samlats in besluter urvalsnämnden om vilka som kallas till tjänstgöring. Beslutet meddelas alla sökanden personligen.

Ifall den sökande önskar bli hörd personligen på ort och ställe, kan denne kallas till regionalbyrån för granskning senare.

Tilläggsuppgifter för urvalsprovens arrangemang får att den egna regionalbyrån. Kontaktuppgifter hittar du här intti.fi/sv/fragor-.