Hoppa till innehåll

Utnämningar till generalstjänster och förordnanden till uppgifter inom Försvarsmakten

1.3.2021 9.15

Republikens president har den 26 februari 2021 beslutat om följande utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom Försvarsmakten:

Kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko utnämns till en generalstjänst för tiden 1.10–31.12.2021; Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Vesa Virtanen utnämns till en generalstjänst för tiden 1.7.2021–30.6.2026; Huvudstabens kommandochef, brigadgeneral Kim Mattsson utnämns till en generalstjänst för tiden 1.8.2021–31.12.2023 och förordnas till Arméns stabschef från och med 1.8.2021; kommendören för Björneborgs brigad, brigadgeneral Mika Kalliomaa förordnas till Försvarshögskolans rektor från och med 1.7.2021; Arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari förordnas till Huvudstabens kommandochef från och med 1.8.2021; kommendören för Kajanalands brigad, överste Manu Tuominen utnämns till en generalstjänst för tiden 1.7.2021–30.6.2026.

Dessutom har republikens president utnämnt försvarsmaktens överläkare, medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen till försvarsmaktens överläkare för tiden 1.11.2021–31.10.2022.

Generallöjtnant Petri Hulkko har varit kommendör för Armén sedan 2017. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som Arméns stabschef, operationschef och planeringschef, som försvarsministerns militära rådgivare och som kommendör för Uttis jägarregemente. Han befordrades till generallöjtnant 2018.

Generalmajor Vesa Virtanen har varit Försvarsmaktens personalchef sedan 2021. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som Huvudstabens planeringschef, som kommendör för Kajanalands brigad, som generalsekreterare för Säkerhetskommittén, som forskare vid Harvard och som bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Han befordrades till generalmajor 2020.
Brigadgeneral Kim Mattsson har varit Huvudstabens kommandochef sedan 2015. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Huvudstaben, som chef för försvarskurserna, som kommendör för Uttis jägarregemente och som adjutant för republikens president. Han befordrades till brigadgeneral 2015.

Brigadgeneral Mika Kalliomaa har varit kommendör för Björneborgs brigad sedan 2018. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som chef för försvarskurserna, som Försvarsmaktens kommunikationsdirektör och som lärare vid Försvarshögskolan. Han befordrades till brigadgeneral 2019.

Brigadgeneral Rami Saari har varit Arméns operationschef sedan 2018. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som kommendör för Björneborgs brigad, som stabschef vid Karelska brigaden och som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben. Han befordrades till brigadgeneral 2018.

Överste Manu Tuominen har varit kommendör för Kajanalands brigad sedan 2021. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Huvudstaben, som försvarsattaché i Stockholm och som försvarsministerns militära rådgivare. Han befordrades till överste 2013.
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen har varit försvarsmaktens överläkare sedan 2011. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som chef för samt förvaltningsöverläkare och överläkare vid Centret för militärmedicin vid Huvudstaben och som överläkare vid Flygvapnet. Han befordrades till medicinalbrigadgeneral 2011.