Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Officerare på nya poster från början av december

Huvudstaben 15.11.2019 10.24
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med 1.12.2019.

Överstelöjtnant Teemu Pöysti har beordrats till Utbildningschef på personalavdelningen vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för 41. Jaktflygdivisionen vid Luftkrigsskolan.

Överstelöjtnant Lauri Suominen har beordrats till kommendör för 41. Jaktflygdivisionen vid Luftkrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som flygverksamhetschef på operativa avdelningen vid Flygstaben.

Överstelöjtnant Harry Kantola har beordrats till chef för Signalskolan vid Markstridsskolan. Han tjänstgör för närvarande som chef för Cyberavdelningen vid Försvarsmaktens ledningssystemcenter.