Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Officerare på nya poster

Huvudstaben 24.6.2019 12.05
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 augusti 2019.

Kommendör Mikko Villikari har beordrats till stabschef för Kustflottan. Han tjänstgör för närvarande som operationschef för Kustflottan.

Kommendör Mikko Laakkonen har beordrats till kommendör för Sveaborgs kustregemente vid Kustbrigaden. Han har sedan år 2016 tjänstgjort vid NATO SHAPE i Belgien.

Överste Vesa Mäntylä har beordrats till flygvapnets beredskapschef på operastiva avdelningen vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande i internationellt uppdrag.

Överstelöjtnant Teemu Hokkanen har beordrats till kommendör för Satakunda jägarbataljon vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande i internationellt uppdrag.

Överstelöjtnant Markus Tainiola har beordrats till kommendör för Kajanalands jägarbataljon vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande i internationellt uppdrag.

Överstelöjtnant Joni Volanen har beordrats till chef för Södra Savolax regionalbyrå vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande i internationellt uppdrag.

Överstelöjtnant Matti Heininen har beordrats till chef för Birkalands regionalbyrå vid Pansarbrigaden. Han tjänstgör för närvarande i specialuppdrag vid Huvudstabens kansli.