Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Officerare till nya poster

Huvudstaben 31.5.2019 8.41
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya poster från och med den 1 juni 2019.

Överstelöjtnant Janne Kempas har beordrats till kommendör för Rovaniemi luftvärnssektion. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer på Huvudstabens operativa avdelning.

Major Jani Reijonen har beordrats till chef för pionjärskolan vid Markstridsskolans utbildningscenter. Han övergår till sin nya uppgift från Huvudstabens operativa avdelning.