Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Försvarsmakten tar i bruk säkerhetsnivåsystem

Huvudstaben 14.6.2017 8.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten tar i bruk ett säkerhetsnivåsystem. Med dess hjälp reglerar försvarsmakten åtgärder knutna till säkerheten i den egna organisationen. Man reagerar mot förändringar i säkerhetsmiljön genom att reglera försvarsmaktens säkerhetsnivå till att motsvara det rådande läget.

Systemet är avsett för att skydda personalens verksamhet inom Försvarsmakten, på så sätt att Försvarsmakten är förmögen att uppfylla sina uppgifter i alla lägen.

Det rådande säkerhetsläget avbildas i ett fyrstegssystem jämte färg och bokstavskoder A–D, från grönt till rött. A är grundnivån och D det högsta nivån. De olika nivåerna ger upphov till åtgärder, som att exempelvis öka vakthållningen. Allmänt taget ökar antalet säkerhetsåtgärder då säkerhetsnivån höjs.

Förändringar i Försvarsmaktens säkerhetsnivå delges alltid andra samarbetsmyndigheter. Ibruktagandet av säkerhetsnivåsystemet och nivåhöjningarna innebär inte en höjning av den militära beredskapen. Den regleras med hjälp av ett annat system.