Hoppa till innehåll

Manövern Trident Juncture 2018 anordnas i oktober november i Norge, Sverige och Finland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 27.4.2018 15.40
Pressmeddelande

Försvarsmakten medverkar i Natos högsynlighetsövning Trident Juncture 18 från 25 oktober till 7 november 2018. Manövern leds av Norge. Övningstrupper verkar också Finland och Sverige.

Finland verkar i övningen som kompanjonsland. Finland målsättningen med medverkan är att stärka den nationella försvarsförmågan samt förbättra samverkansförmågan.

Från Finland deltar sammanlagt omkring 2 000 soldater från alla försvarsgrenar i övningen. Försvarsmakten övar internationell samverkan mellan staber och truppstyrkor jämte förmågan att ge handräckning till andra länder.

Från armén medverkar bland andra ett jägarkompani från Björneborgs brigad, som övar som en del av en svensk brigad. Manövern är en del det militära samarbetet mellan Finland och Sverige. Från marinen medverkar fartygs- och kusttrupper inom övningsramen för Northern Coasts samt Nylands brigads kustjägarkompani (ATU). Övningens flygverksamhet sker i huvudsak inom norskt luftrum och delvis inom Sverige och Finland. Under övningen stöder sig flygvapnets flygmateriel jämte 1-2 utländska flygavdelningar till basen i Rovaniemi.

Trident Juncture 18 är Natos en så kallad högsynlighetsövning, som vilka Nato anordnar med tre års mellanrum. I manövern deltar allt som allt omkring 35 000 soldater från ungefär 30 länder.

Den senaste övningen anordnades år 2015 i Spanien, Portugal och Frankrike. Då medverkade från Finland en jaktplansavdelning samt specialstyrkor, sammanlagt omkring 160 personer. Finland leder Northern Coasts-övningen och den anordnas i Finland nu för tredje gången.

 

´