Hoppa till innehåll

Testningen av försvarsmaktens obemannade luftfartygssystem fortsätter

Huvudstaben
Utgivningsdatum 17.6.2022 10.25
Pressmeddelande

Försvarsmakten fortsätter testa obemannade luftfartygssystem och utföra prov med dem under sommaren och början av hösten 2022 som ett led i uppbyggandet av utvecklingsberedskap för de egna prestationsförmågorna.

Test- och provverksamheten kommer att fortsätta systematiskt under de närmaste åren.
Testen kommer bland annat att utföras med det amerikansktillverkade MQ-9 Reaper-systemet. Vi informerade preliminärt om dessa test redan 2021. 

Syftet med verksamheten är att tillhandahålla kriterier för en omfattande utveckling av Försvarsmaktens prestationsförmågor, såsom utveckling av skyddssystem och trupputbildning. Dessutom kommer möjligheterna att använda luftfartygssystem i samarbete med myndigheter att utredas. Verksamheten kommer också att utveckla internationella kompatibilitets- och samarbetsprocesser.

Testen hänför sig inte till övrig testverksamhet avseende obemannade luftfartyg inom Försvarsmakten som pågår samtidigt, såsom forskningsprojektet Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), som genomförs i samarbete med Tyskland.

De luftfartyg som deltar i testerna kommer inte att landa i Finland.