Hoppa till innehåll

Slagfält 2020 har släppts

Huvudstaben
8.6.2020 12.00
Pressmeddelande

Slagfält 2020, som produceras för pedagogiskt bruk, syftar till att beskriva modern krigföring så realistiskt som möjligt. Slagfält 2020 är en del av ett bredare läromedelspaket, som började produceras redan 2016.

Slagfält 2020 är en videohandledning som är särskilt utformad för värnpliktsutbildning. Videon är en del av rekrytperiodens och underofficers- samt reservofficersutbildningens lektioner. Videon kommer också att användas i utbildningen av reservister och personal.

Syftet med slagfältet är att ge kursdeltagarna en realistisk bild av Försvarsmakten som helhet, i undantagssituationer och säkerhetsomgivningen, liksom hotmodellerna och regleringen av beredskapen. Försvarsmaktens servicecenter har producerat undervisningsfilmen på uppdrag av Huvudstabens personalavdelning under åren 2016-2020. Filmen ersätter filmen Slagfält från 1998.

Enligt major Ville Kostian, projektledare för Slagfält-inlärningsmaterialet, syftar inlärningsvideon till att illustrera fenomen som är svåra att lyfta fram på andra sätt.

- Videon visar ofta problemsituationer, men framför allt lösningar för att lösa dem. I en närundervisningssituation är diskussionen med utbildaren central för det ämne eller fenomen som presenteras i videohandledningen, säger Kostian.

- Slagfältet är de finska experternas syn på vad krig kan vara i modern tid. Vårt mål har varit att beskriva det så realistiskt som möjligt för dem som utbildas.

Slagfältet 2020 visas på Försvarsmaktens Youtubekanal.