Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Finland genomför inspektion i Vitryssland

Huvudstaben 1.4.2019 9.50
Pressmeddelande

Finland utför i enlighet med Wienfördragen 2011 en inspektion för tillit och säkerhet, i Vitryssland 1 - 4 april 2019.

Området som är föremål för granskning ligger i trakterna kring Minsk och enligt årsmeddelandet finns där sju truppförband och två övningsområden. Under inspektionstidpunkten pågår i Vitryssland en brigads krigsövning. Inspektionsgruppen består av tre finländare och en belgare och den leds av kommendör Jan-Erik Aitos från Huvudstaben.

Målsättningen med inspektionen är att bland annat konstatera att det inom de områden som beordrats inspektion inte pågår sådan militär aktivitet som enligt Wienfördraget bör ha rapporterats om på förhand, att Vitrysslands uppgifter till OSSE om granskningsområdet stämmer, samt att utbilda den egna rustningskontrollpersonalen och påvisa den finska rustningskontrollverksamhets multinationalitet och neutralitet.