Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Finland och Turkiet gemensam inspektionsflygning i Ryssland

Huvudstaben 5.8.2019 15.14
Pressmeddelande

Finland genomför tillsammans med Turkiet en sammansatt Open Skies inspektionsflygning i Ryssland 5. - 9. augusti 2019. Turkiet verkar som lednation.

För den sammansatta flygningen görs mellan parterna ett tekniskt avtal som fastställer parternas ansvar, förpliktelser samt kostnadsfördelning. Finlands inspektionsteam leds av major Antti-Ville Rusanen från Huvudstaben. Open Skies är ett avtal vars målsättning är att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet möjliggör för medlemsländerna att utföra observations- och fotograferingsflygningar i de andra medlemsländernas luftrum i enlighet med en på förhand uppgjord flygningsplan. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003.