Hoppa till innehåll

Finland, Italien och Ungern gemensam inspektionsflygning i Ryssland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 3.6.2019 8.36
Pressmeddelande

Finland genomför tillsammans med Italien och Ungern en sammansatt Open Skies inspektionsflygning i Ryssland 3 - 7 juni 2019. Italien verkar som lednation.

För den sammansatta flygningen görs mellan parterna ett tekniskt avtal som fastställer parternas ansvar, förpliktelser samt kostnadsfördelning.
Finlands fyrapersoners inspektionsteam leds av major Kimmo Ala-Rautalahti från Flygstaben.
Open Skies är ett avtal vars målsättning är att främja öppenhet och säkerhet i Europa. Avtalet möjliggör för medlemsländerna att utföra observations- och fotograferingsflygningar i de andra medlemsländernas luftrum i enlighet med en på förhand uppgjord flygningsplan. Finland anslöt sig till avtalet i februari 2003.

´