Hoppa till innehåll

Finland genomför utvärderingsbesök i Ryssland

Huvudstaben
Utgivningsdatum 8.10.2018 8.00
Pressmeddelande

Finland gör, för ökad tillit och säkerhet i enlighet med Wienfördraget 2011, ett utvärderingsbesök i Ryssland den 9 - 11 oktober 2018. Utvärderingen sker inom ramen för det bilaterala avtalet mellan Finland och Ryssland gällande årliga extra utvärderingar.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att kunna konstatera riktigheten i de tidigare år 2018 inlämnade uppgifterna. Målet för utvärderingen är 61:e Marininfanteribrigaden i Sputnik.

Finlands tremanna utvärderingsgrupp leds av överste Pekka Turunen från Huvudstaben.

´